دوره آموزشی فرزند صالح

 • زمان مناسب اقدام به بارداری بنا به حالات روحی و روانی و جسمی مادران
 • اقدامات مورد نیاز جهت جلوگیری از صدمه شیاطین و اجنه به نطفه و جنین
 • آموزش کامل نحوه همبستری صحیح  تشکیل نطفه
 • مواد غذایی مناسب قبل و بعد از اقدام به بارداری
 • تدابیر مورد نیاز برای زیبایی فرزند و تعیین مشخصات ظاهری و باطنی
 • تدابیر مورد نیاز برای تناسب اندام جنین
 • اقدامات مورد نیاز برای تقویت روح معنوی جنین
 • انتخاب نام فرزند بر اساس نام والدین و نام خانوادگی وی
 • مشاوره تعیین جنسیت فرزند
 • ارائه راهکار ها و ورزش ها جهت زایمان طبیعی
 • قرآن تراپی و سوره های موثر در زمان بارداری
 • مکان مناسب اقدام به بارداری با توجه به مشخصات شهر و خانه هر فرد
 • ارائه دعا و ذکر مخصوص به مادر برای زمان اقدام به بارداری و حین بارداری منحصر به خود فرد
 • راه های جلوگیری از چشم زخم و طلسمات و اثر گذاری آن بر روی نطفه و جنین
 • مشاوره تلفنی ۶۰ دقیقه ای با متخصص طب سنتی (بانوان)