سیاست مرجوعی و عودت

با توجه به لایسنس های صاد رشده از طرف مجموعه ، امکان هیچگونه مرجوعی و یا کنسلی آموزش بعد از واریز وجه وجود ندارد .

فقط در دوره طبیب شو این تضمین داده شده که کاملترین دوره طبی در کشور هست و چنانچه شما عزیزان دوره ای کاملتر از این دوره یافتید ما کل هزینه برای شما برگشت خواهیم زد .

یا احترام و تشکر از همراهی شما